En pålitelig aktør innen IT bemanning

Nyeste oppdrag

Fulltid
Digipartner
Bergen

.NET utvikler

Kunde søker en .NET utvikler for videreutvikling og vedlikehold av Digiorden og Fiks protokoll validator. Fiks plattformen er bygget på en Openshift løsning, hvor de fleste tjenester er utviklet i Java/Kotlin. Primæroppgaven vil være .NET-utvikling, men konsulenten kan også brukes på andre produkter og tjenester dersom vedkommende har kompetanse til det.

Søknadsfrist
3/4/24
Fulltid
Digipartner
Oslo/Hybrid

Testutvikler til program Nye Altinn

Programmet «Nye Altinn» skal sikre leveranser av tjenester inn til ny plattform (Altinn 3). Man skal levere fullverdige produkter for å dekke det offentliges behov for tjenesteutvikling. Per i dag, har man ulike DevOps Team som skal levere funksjonalitet for å kunne etablere tjenester og migrere fra Altinn 2- til Altinn 3-plattformen. Konsulenten går inn i Team for Altinn 3, og vil primært jobbe med teamene ‘Tilgangsinfo’ og ‘Tilgangsstyring/kontroll’. Løsningen utvikles og forvaltes etter en DevOps-modell, slik at den innleide konsulenten må forvente å jobbe med både utvikling, forvaltning og drift.

Søknadsfrist
2/12/24

Våre tjenester

Bemanningsbransjen har en viktig rolle i dagens arbeidsmarked. Det gir bedrifter muligheten til å midlertidig ansette arbeidskraft for å dekke inn behov som følge av sesongsvingninger, sykdom, ferieavvikling, eller spesielle prosjekter.

Bedrifter som ikke har behov for å ansette permanent eller ønsker å redusere kostnadene ved fast ansettelse kan benytte seg av et bemanningsbyrå for å skaffe kvalifisert arbeidskraft ved behov.

Til Bemanning
Digipartner ansatt i møte med kunde om potensiell ansettelse av ny medarbeider til gitt stilling
Ansatt hos Digipartner som nettopp har funnet riktig kandidat til en bedrift

Hvordan kan våre løsninger hjelpe din bedrift?

Vi er et spesialisert bemanningsbyrå. Vårt selskap er preget av engasjement, og vi har kunnskap om bransjen vi jobber i.

Våre bemanningstjenester vil gi din virksomhet fleksibilitet ved å tilpasse størrelsen på arbeidsstyrken nøyaktig etter behovene. Dette kan være svært nyttig dersom bedriften trenger å fylle en midlertidig eller permanent stilling, eller har en midlertidig økning i arbeidsmengde.

Vi har et omfattende nettverk med kandidater som er tilgjengelige for midlertidige eller permanente stillinger. Ved å få tilgang til en stor database med kvalifiserte arbeidstakere, kan din virksomhet raskt og enkelt dekke opp for behovet for ekstra arbeidskraft. Dette kan føre til økt produktivitet og effektivitet.

Vi forstår betydningen av å finne kandidater som passer inn i bedriftskulturen og kan bidra til å opprettholde et positivt arbeidsmiljø. Vi arbeider aktivt og målrettet for å finne den beste kandidaten for nettopp ditt oppdrag.

Kontakt oss