En pålitelig aktør innen IT bemanning

Nyeste oppdrag

Fulltid
Digipartner
Hjemmekontor/Hybrid

Systemutvikler til plattformteam

En plattformutvikler søkes til videreutvikling av kontainerbasert kjøreplattform. Plattformen skal understøtte Microservice Architecture (MSA) og legge til rette for smidig utvikling. Plattformen er i hovedsak en Plattform as a Service (PaaS) og bygger på Red Hat Openshift Cluster plattform, Kubernetes og Docker. Hovedoppgavene er å videreutvikle plattformen og plattformtjenester for å legge til rette for at nye behov blir dekket i plattformen. I tillegg må eksisterende funksjonalitet som plattformen tilbyr forvaltes videre for å unngå at det opparbeides teknisk gjeld på plattformen.

Søknadsfrist
4/22/24
Fulltid
Digipartner
Oslo

Frontendutviklere med spisskompetanse på React

Konsulentene går inn i Team for Altinn 3, og vil primært jobbe med Altinn3 løsningen og bidra til oppbygging/videreutvikling av dagens designsystem. Løsningen utvikles og forvaltes etter en DevOps-modell, slik at den innleide konsulenten må forvente å jobbe med både utvikling, forvaltning og drift. Mye av den gjenstående utviklingen krever veldig god spisskompetanse på frontend og React.

Søknadsfrist
4/15/24

Våre tjenester

Bemanningsbransjen har en viktig rolle i dagens arbeidsmarked. Det gir bedrifter muligheten til å midlertidig ansette arbeidskraft for å dekke inn behov som følge av sesongsvingninger, sykdom, ferieavvikling, eller spesielle prosjekter.

Bedrifter som ikke har behov for å ansette permanent eller ønsker å redusere kostnadene ved fast ansettelse kan benytte seg av et bemanningsbyrå for å skaffe kvalifisert arbeidskraft ved behov.

Til Bemanning
Digipartner ansatt i møte med kunde om potensiell ansettelse av ny medarbeider til gitt stilling
Ansatt hos Digipartner som nettopp har funnet riktig kandidat til en bedrift

Hvordan kan våre løsninger hjelpe din bedrift?

Vi er et spesialisert bemanningsbyrå. Vårt selskap er preget av engasjement, og vi har kunnskap om bransjen vi jobber i.

Våre bemanningstjenester vil gi din virksomhet fleksibilitet ved å tilpasse størrelsen på arbeidsstyrken nøyaktig etter behovene. Dette kan være svært nyttig dersom bedriften trenger å fylle en midlertidig eller permanent stilling, eller har en midlertidig økning i arbeidsmengde.

Vi har et omfattende nettverk med kandidater som er tilgjengelige for midlertidige eller permanente stillinger. Ved å få tilgang til en stor database med kvalifiserte arbeidstakere, kan din virksomhet raskt og enkelt dekke opp for behovet for ekstra arbeidskraft. Dette kan føre til økt produktivitet og effektivitet.

Vi forstår betydningen av å finne kandidater som passer inn i bedriftskulturen og kan bidra til å opprettholde et positivt arbeidsmiljø. Vi arbeider aktivt og målrettet for å finne den beste kandidaten for nettopp ditt oppdrag.

Kontakt oss