Personvern

Digipartner AS behandler personopplysninger med følgende formål:

  • Utføre selskapets formål som bemanningsforetak
  • Presentere potensielle kandidater til oppdragsgivere

Hvilke data samler Digipartner AS inn?

Fornavn, etternavn, e-post, adresse, personnummer, sted, telefon og CV. I en ansettelsesprosess vil personnummer, skattekort og bankkontonummer samles inn i tillegg.

Rettigheter

Alle har rett til å be om innsyn, endre eller fjerne sine personalopplysninger hos oss. Alle personalopplysninger behandles fortrolig og vil aldri bli sendt ut av EU/EØS.

Hvor lenge lagrer Digipartner personopplysningene dine?

Personopplysninger oppbevares i systemene så lenge de anses som relevante. Selskapet har rutiner på å jevnlig gjennomgå disse og dermed slette det som ikke lengre anses som hensiktsmessig å oppbevare.

Endringer i personvernerklæringen

Dersom det gjøres endringer i vår personvernerklæring vil dette publiseres på denne nettsiden i forkant og du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring her.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å utføre endringer i dine personalopplysninger. Vi ber om at alle henvendelser rettes til vår e-postadresse post@digipartner.no