Backendutvikler DPS

Fulltid

Digipartner

Oslo/Hybrid

Søknadsfrist
11/24/23
Meld interesse

Oppdragsbeskrivelse

Nye Parlamentarisk tjenester skal erstatte tidligere system, og kunde har derfor behov for en backend utvikler. Konsulenten skal inngå som utvikler i et eller flere team i seksjonen IT-utvikling som skal forvalte og videreutvikle nye og gamle kjernesystem nært knyttet til det parlamentariske arbeidet. De nye tjenestene skal videreutvikles, og samtidig vil det pågående prosjektet levere siste del av det nye parlamentariske tjenestene som skal integreres med øvrig verdikjede/systemer. Løsningen som har vært bygget og fortsatt videreutvikles er bygget opp med en tjenesteorientert arkitektur. IT-miljø er i stor grad basert på Microsoft produkter og utviklingsverktøy. Kunden har en bred portefølje av applikasjoner utviklet for Windows og Web-plattform, og er nå i gang med å utvikle og etablere en ny tjenestebasert plattform. Både prosjekter og forvaltningsteam etterstreber å følge smidige metodikker, der en tilnærming til Scrum brukes i prosjektene og forvaltningen går i retning av Kanban og begge miljøer dreies nå mer og mer mot DevOps.

Ansvar og hovedoppgaver:

• Være med å designe og utvikle robuste grensesnitt

• Fortsette videreutviklingen og forbedringen av de system som støtter det parlamentariske arbeidet

• Jobbe i et mindre team med scrum/kanban som gjennomføringsmetode

• Være en god sparringspartner og bistå med sentral kompetanse som kan overføres til Stortingets egne ansatte

Må-ha krav:

• Konsulenten må ha minimum 5 års relevant erfaring som backendutvikler i prosjekter med større tjenesteorienterte-løsninger i løpet av de siste årene

• Konsulenten må ha minimum 5 års relevant utdannelse med avlagt eksamen på høgskolenivå

• Konsulenten må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt

• Konsulentene må kunne sikkerhetsklareres for konfidensielt

• Konsulenten må ha flere års dokumentert erfaring med utvikling med C# for .net CORE i

tjenesteorienterte løsninger med informasjonsutveksling vha meldinger og api’er

• Konsulenten må ha flere års dokumentert erfaring fra Octopus Deploy, AzureDevOps,

Git, RabbitMQ og Identity Server eller tilsvarende

Oppstart

08.01.2024

Varighet

20.12.2024, opsjon ut juni 2025

Omfang

100%

Arbeidssted

Oslo/Hybrid

Meld din interesse for dette oppdraget

Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Takk for din interesse.
Oops! Noe gikk feil. Prøv igjen.
Digipartner ansatte som jobber med ansettelse av en ny medarbeider for en aktør i IT bransjen