Aktuelle oppdrag

Fulltid
Digipartner
Oslo

Backend utvikler til plattform team

Søker backend utvikler til plattform team Helsenorge. Konsulenten må ha tung teknisk bakgrunn, mange års relevant erfaring fra utvikling av plattformløsninger og distribuerte systemer, og være i stand til å sette seg inn i kompliserte tekniske løsninger. Konsulenten må være ryddig, strukturert og ha dokumentert god evne til samarbeid. Arbeidsoppgaver vil være utvikling og forvaltning av tekniske løsninger og felleskomponenter på Helsenorge plattformen. Disse vil være av kritisk natur når det gjelder ytelse, sikkerhet og skalerbarhet.

Søknadsfrist
12/13/23
Fulltid
Digipartner
Oslo/Brønnøysund/Leikanger

Utviklere med spisskompetanse på backend og drift

Det er behov for 2 senior utviklere med spisskompetanse på backend og drift av skybaserte løsning. Konsulentene vil inngå i et DevOps-team som skal levere funksjonalitet, infrastruktur, og teknisk forvaltningskapasitet til realiseringen av Dialogporten som ledd i modernisering av Altinn.

Søknadsfrist
12/11/23
Fulltid
Digipartner
Hjemmekontor

Scrum master/Agile coach

I forbindelse med en smidig overgang fra nåværende tjenester for Altinn 2 - plattformen til ny teknologisk plattform - Altinn 3, ønsker kunde å leie inn en Scrum Master/Agile Coach. Man vil ha et eget prosjekt i programmet som utvikler fellesfunksjonalitet og plattformtjenester på offentlig privat skyplattform, og det er i alt femten ulike tjenester som skal migreres til ny plattform.

Søknadsfrist
12/12/23
Fulltid
Digipartner
Nordre Follo

Utskifting av aksess switcher

Kunde har behov for bistand av en junior nettverkskonsulent for utskifting av en del switcher. Oppgavene blir å konfigurere opp nye switcher, planlegge utskifting og gjennomføre utskifting av aksess-switchene på de aktuelle lokasjonene. Dette inkluderer kommunikasjon med de berørte lokasjoner, på norsk, for planlegging av gjennomgang.

Søknadsfrist
11/24/23
Fulltid
Digipartner
Oslo/Hybrid

Backendutvikler DPS

Nye Parlamentarisk tjenester skal erstatte tidligere system, og kunde har derfor behov for en backend utvikler. Konsulenten skal inngå som utvikler i et eller flere team i seksjonen IT-utvikling som skal forvalte og videreutvikle nye og gamle kjernesystem nært knyttet til det parlamentariske arbeidet.

Søknadsfrist
11/24/23
Fulltid
Digipartner
Oslo

Drift og nettverksarkitektur (junior)

2x juniorkonsulenter søkes for lengre oppdrag. Konsulentene vil inngå i et nettverksteam, hvor teamet har ansvar for etablering og drift av nettverksinfrastruktur. Nettverket består av lokalt spredenett, switcher, aksesspunkter og bylinjer. Hovedfokus for oppdraget er etablering og 2. linje feilsøking på nettverk.

Søknadsfrist
11/17/23
Varierende
Digipartner
Oslo/Remote

Bistand Azure

Kunde har behov for kompetanse knyttet til utvikling og forvaltning av løsninger bygget på eller med Azure skytjenester. Man benytter i dag Azure til både IaaS-tjenester og PaaS-tjenester. De viktigste tjenestene per nå i produksjonsmiljøet er Data Factory, Data Lake, Databricks og tilhørende infrastruktur-komponenter.

Søknadsfrist
12/1/23
Fulltid
Digipartner
Oslo/Trondheim/Hybrid

Utviklerressurs Kjernejournal

Kjernejournal er en nasjonal e-helseløsning som gir helsepersonell tilgang på pasientens helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. I pasientens kjernejournal kan helsepersonell se de samme opplysningene uavhengig av om de jobber som fastlege, på sykehus eller legevakt. Divisjonen denne bistanden leveres til, kalles divisjon helsepersonell.

Søknadsfrist
11/13/23
Fulltid
Digipartner
Hybrid/Oslo

Frontend utvikler til Team Altinn 3 DevOps

Altinn 3 DevOps team er midt inne i et viktig arbeid med å videreutvikle Altinn 3 til et fullverdig produkt for å dekke det offentliges behov for tjenesteutvikling og samtidig kunne migrere tjenester fra Altinn 2 til Altinn 3, og har i den forbindelse behov for 1 frontend utvikler.

Søknadsfrist
11/7/23
Fulltid
Digipartner
Hybrid/Oslo

Senior DevOps backend-utvikler til Team Apps Altinn

Altinn 3 DevOps team er midt inne i et viktig arbeid med å videreutvikle Altinn 3 til et fullverdig produkt for å dekke det offentliges behov for tjenesteutvikling og samtidig kunne migrere tjenester fra Altinn 2 til Altinn 3, og har i den forbindelse behov for 1 senior DevOps backend-utvikler med spisskompetanse innenfor .Net Core til Team Apps (Altinn).

Søknadsfrist
11/7/23
Fulltid
Digipartner
Oslo

Programleder Nye Altinn

Programleder søkes for å lede et IT-utviklingsprogram i tråd med statens kvalitetssikringsregime for KS2 prosjekter. Programmet er kalt ‘Nye Altinn’. Altinn skal moderniseres og det skal utvikles ny plattform Altinn 3 som skal overta for dagens Altinn 2.

Søknadsfrist
11/6/23
Fulltid
Digipartner
Remote/Brønnøysund

Løsningsarkitekt

Kunde benytter den nasjonale felleskomponenten Altinn, der virksomheter, frivillige organisasjoner, offentlige etater og privatpersoner kan kommunisere med registrene. Nåværende Altinn-plattform ble etablert i 2010 og er moden for utskifting. Det er i alt femten ulike tjenester som skal migreres til ny plattform. Disse regnes å være av stor samfunnsmessig betydning og omfatter blant annet innrapportering av årsregnskap, konkursbobehandling, register over offentlig støtte, godkjenningsordning for yrkeskvalifikasjon og elektronisk stiftelse av aksjeselskap.

Søknadsfrist
10/30/23
Fulltid
Digipartner
Oslo

Juniuorutviklere med .NET kompetanse

Tre juniorutviklere med oppdaterte kunnskaper og ferdigheter innen .NET-utvikling søkes til spennende oppdrag. Juniorutviklerne vil få anledning til å delta i eksisterende utviklingsteam som fullverdige medlemmer. Arbeidsmetodikken er basert på smidig utviklingsmetodikk i team og det er viktig at kandidaten kan fungere i et team i samarbeid med andre team-medlemmer.

Søknadsfrist
10/16/23
Fulltid
Digipartner
Tromsø

Senior .NET konsulent

I forbindelse med arbeid med å integrere interne støttesystemer, søker kunde en .NET konsulent. Formålet til integrasjonstjenesten er å etablere en løsning mot alle interne støttesystemer. Integrasjonstjenesten skal holde oversikt over hvem som produserer og konsumerer data.

Søknadsfrist
10/2/23
Fulltid
Digipartner
Hybrid

Frontend utvikler ifm nytt parlamentarisk system

Frontend utvikler søkes innen tjenesteorientert arkitektur ifm videreutvikling og fornyelse nytt parlamentarisk system. Konsulent/utvikler skal inngå i et eller flere team i seksjonen IT-utvikling som skal forvalte og videreutvikle nye og gamle kjernesystem nært knyttet til det parlamentariske arbeidet.

Søknadsfrist
9/29/23
80%
Fulltid
Digipartner
Etter avtale

Site reliability engineer til plattformteam

Kunde benytter i stadig større grad cloud-tjenester i forbindelse med forvaltningen av blant annet Altinn-løsningen. Avdelingen for fellestjenester arbeider med å modernisere eID porteføljen for fellesløsningene som eksempelvis ID-porten og MinID.

Søknadsfrist
9/29/23
Fulltid
Digipartner AS
Oslo

DevOps utviklere med spisskompetanse på frontend

På vegne av kunde søker vi 2 DevOps utviklere med spisskompetanse på frontend. De interne teamene er midt inne i et viktig arbeid med å videreutvikle Altinn Tjenester 3.0 fra en MVP til et fullverdig produkt for å dekke det offentliges behov for tjenesteutvikling.

Søknadsfrist
9/15/23
Fulltid
Digipartner
Oslo

Senior DevOps Fullstack-utvikler

På vegne av kunde søker vi en senior DevOps Fullstack-utvikler om skal levere funksjonalitet til ulike løsninger innenfor Altinn 3 og modernisering/migrere formidlingstjenesten.

Søknadsfrist
8/28/23
Fulltid
Digipartner
Oslo

Prosjekt-/prosessleder

På vegne av kunde i offentlig sektor søker vi en senior prosjekt-/prosessleder til arbeid med nasjonal grunndata.

Søknadsfrist
8/25/23
Fulltid
Digipartner
Oslo og remote

UX-designer

I forbindelse med videreutvikling av Helsenorge har kunde behov for ekspertise innen UX-/interaksjonsdesign for å bistå dette arbeidet. Helsenorge videreutvikles løpende, med konsolidering av eksisterende tjenester og innføring av nye.

Søknadsfrist
8/21/23
Fulltid
Digipartner
Remote

Løsningsarkitekt

Grunnet modernisering av sentrale registre søker kunde en løsningsarkitekt. De nye og moderniserte registertjenestene bygges på en ny registerplattform som er etablert, og er også drivere for videreutvikling og beriking av plattformen. Løsningsarkitektur for videreutvikling av registerplattformen vil være sentralt i dette oppdraget.

Søknadsfrist
8/28/23
Fulltid
Remote

BI-arkitekter og BI-utviklere

På vegne av kunde søkes inntil 1-2 BI-arkitekter og/eller inntil 1-3 BI-utviklere. Konsulentene vil inngå i kundens BI-team som i dag består av utviklere og arkitekter. Teamet har ansvar for videreutvikling og drift av analyseløsninger. Konsulentene skal bistå i arbeidet med datamodellering og løsningsarkitektur. Det er ønskelig med selvgående og løsningsorienterte konsulenter med relevant arbeidserfaring og som har erfaring med forretningsdrevet dataarkitektur.

Søknadsfrist
8/8/23
Fulltid
Digipartner
Oslo

Forvaltning av SAP

Kunden ønsker å styrke tilgangen på kapasitet og spesialkompetanse for forvaltning og utvikling av SAP-løsninger. De benytter SAP S/4 Hana, SAP PO/PI, SAP Content Server, SAP BI/BO, SAP Gateway, SAP Solution Manager, SAP BTP, Neptune DXP22. SAP systemporteføljen har blitt tilpasset over mange år for å understøtte kjerneprosesser knyttet til å utføre deres samfunnsoppdrag i henhold til Alkohollovens regler, og andre regler knyttet til særlover som kunden er underlagt

Søknadsfrist
8/21/23
Fulltid
Digipartner
Oslo

Første og andrelinje support

Klienten bistår sine kunder i helseforvaltningen med IT-teknisk support. 1.linje er i hovedsak bemannet med faste kundekonsulenter. Grunnet større prosjekter som skal iverksettes høsten 2023 og forventet økning i arbeidsmengde som følge av dette, ser kunden seg nødt til å leie inn ekstra hjelp til å håndtere brukerhenvendelsene i en periode

Søknadsfrist
8/14/23
Fulltid
Digipartner
Remote

Testansvarlig i team

På vegne av kunde søkes en testutvikler til prosjekt Brukervennlige registertjenester. Prosjektet er et av flere prosjekt som utvikler løsninger for innrapportering, kontroll og registrering, og tilgjengeliggjøring.

Søknadsfrist
6/26/23
Fulltid
Digipartner
Hybrid

Prosjektleder

På vegne av kunde søker vi en prosjektleder som vil være leveranseansvarlig for resterende omfang i eksisterende prosjekt. Hovedoppgave vil være framdrift på leveransene i prosjektet, koordinere teamene i prosjektet og sikre kostnadseffektive leveranser.

Søknadsfrist
6/16/23
Fulltid
Digipartner
Oslo/Trondheim/Tromsø

Fullstack utviklere til HelseID

HelseID er en løsning som benyttes til sikker autentisering av helsepersonell og virksomheter ovenfor applikasjoner og APIer i sektoren. Løsningen er basert på IdentityServer, og benytter standarder som OpenID Connect og OAuth2. I dette prosjektet har man behov for kompetanse og kapasitet for videreutvikling og forvaltning av kjernekomponenter i HelseID og ønsker derfor å engasjere inntil 2 fullstack -utviklere på heltid fra 01.07.2023.

Søknadsfrist
6/16/23
Fulltid
Digipartner
Trondheim

Teknisk arkitekt/utvikler

For kunde søker vi en senior arkitekt/utvikler som skal arbeide både med kode, arkitektur, organisasjon, og er i stand til å kommunisere med produkteier, tjenesteeier, samarbeidende leverandører i sektoren og andre interessenter i dette arbeidet. Det vil være en stor andel kodearbeid (backend): REST tjenester, integrasjonsarbeid (hendelses/kø-basert). Utviklingsmiljøet er MS DevOps, og utrulling skjer til kundens egen «private sky».

Søknadsfrist
6/12/23
Deltid
Digipartner
Bergen (Remote)

Drift og Oppgradering av IBM Spectrum Protect

I forbindelse med avgang til pensjon har kunde behov for konsulentbistand for å drifte og oppgradere dagens løsning. Systemet kjører IBM Spectrum Protect og IBM Spectrum Scale.

Søknadsfrist
5/31/23
Fulltid
Digipartner
Oslo

Senior Frontend utvikler

Utvikleren blir teamets lead på frontend og vil være med å bygge opp frontend plattformen til teamet og ta teknologivalg. Arbeidet skjer i et tverrfaglig team med stor grad av selvstendighet. I tillegg til arbeidet i teamet vil konsulenten også ha en aktiv rolle med å bidra med designsystem og DevOps.

Søknadsfrist
5/24/23
Fulltid
Digipartner
Oslo

DevOps Engineer – Cloud Operations

Ønsker konsulentbistand til drift og forvaltning av felles kjernesystemer både on-prem og i skymiljøet. Vi søker konsulenter som kan operere i grensesnittet mellom drift og utvikling (DevOps) og har opparbeidet seg solid kunnskap om skyløsninger så vel som container og streaming løsninger.

Søknadsfrist
5/22/23
Fulltid
Digipartner
Oslo/Trondheim

Utviklingsressurser til Samhandlingsplattform

Kunde realiserer stadig flere nye nasjonale e-helseløsninger med formål å effektivisere pasientbehandling i norsk helsesektor, og søker i den forbindelse to konsulenter til Samhandlingsplattformen. Plattformen realiseres av flere leveranseteam som har ansvar for ulike deler. Leveranseteamene er autonome, hvilket innebærer at de har kompetanse og kapasitet til å ivareta design, utvikling, test og forvaltning av de applikasjonene de har ansvar for. Applikasjonene skal kjøres i kontainere på privat sky plattform. Dette realiseres via Vmware Cloud Foundation, og man benytter VMware Tanzu Kubernetes som orkestreringsplattform.

Søknadsfrist
5/26/23
Fulltid
Digipartner
Brumunddal

Senior frontend utvikler

Søker en senior frontend utvikler som vil inngå i eksisterende team. Teamet vil samarbeide tett både med eksterne og interne brukere for å bidra til tjenester som tjener både samfunn og næring.

Søknadsfrist
5/7/23
Fulltid
Digipartner
Oslo

Frontend utvikler

På vegne av kunde søker vi en DevOps-utvikler med spisskompetanse på frontend til utviklingsteam som skal levere tjenester/funksjonalitet til Digital gravferdsløsning.

Søknadsfrist
5/7/23
Fulltid
Digipartner
Oslo

Backend utvikler

På vegne av kunde søker vi en DevOps-utvikler med spisskompetanse på backend til utviklingsteam som skal levere tjenester/funksjonalitet til Digital gravferdsløsning.

Søknadsfrist
5/7/23
Fulltid
Digipartner
Oslo

Teknisk rådgiver til team e-resept

På vegne av kunde søker vi en teknisk rådgiver for å bistå i forvaltningen av e-resept.

Søknadsfrist
5/4/23
Fulltid
Digipartner
Oslo

Løsningsarkitekt til Helsenorge

Som løsningsarkitekt har du ansvaret for arkitektur og løsningsvalg for Helsenorge.

Søknadsfrist
4/30/23
Fulltid
Digipartner
Oslo

Fullstack utvikler

På vegne av kunde søker vi en fullstack-utvikler med lang erfaring med Optimizely som skal være med på å utvikle/videreutvikle og forvalte tjenester tilknyttet prosjekter på helsenorge.no og FNSP.

Søknadsfrist
4/30/23

Meld interesse

Digipartner AS

post@digipartner.no

Oppdragsskjema

Fyll i dette skjema for sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero.

Takk for din interesse.
Oops! Noe gikk feil. Prøv igjen.

Kontakt oss

Har du spørsmål, tilbakemeldinger eller kanskje du bare ønsker en uformell prat om hva vi kan tilby?

Kontakt oss
Digipartner ansatte som nettopp har hjulpet en kunde med bemanning for å finne riktig kandidat for en fast stilling